Hizmet Alanlarımız

Motor Yikama unitesi:

Motor arıza nedenlerinin doğru tespit edilmesi için firmamıza gelen motor ve kapakların öncelikli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Firmamıza gelen kapak ve motorlar , işlem öncesi ve sonrasında (sevkiyata hazır haldeyken ) yıkama işlemlerine tabi tutulurlar.

Arıza Tespit ve Kontrol Unitesi:

Çatlak testi makinası ile blok ve kapaklara çatlak testi uygulanır. 1 adet krank sertlik ölçüm cihazı ile sertlik ölçümü yapılarak belli sertlik dışında olan kranklar kullanılmaz. Krank ana kol muyluları, biyel kolları aşıntı eğrilik ölçümleri, blokta silindir içi ovallik ve koniklik ölçümleri, silindir bloğundaki ve kapaklarda yüzeysel eğrilik ölçümleri, bloklardaki ana yatak ölçü kaçıklıklarının dairesel ölçümü, silindir kapağında supap yuva dereceleri, supap yükseklikleri, gayd boşlukları hassas ölçüm cihazlarımız yardımıyla ölçülür. İsteyen bayilere arızalar resimle tespit edilerek e-posta ile gönderilebilir.

Blok Yüzey Ölçüm:

Motor bloğunu titreşim almayacak bir zemine veya sabit bir çalışma masası üzerine yerleştirilir.Silindirleri temiz bir bezle silinir ve ölçülecek yüzeyde gözle görülür bir kirlilik olmadığına emin olunur.Ölçülecek düzlemlerin, motor bloğunun konulduğu düzleme mümkün olduğunca paralel olması sağlanır.Her kullanımdan önce yüzey pürüzlülük cihazının kalibre edilmesi şarttır.Ölçüm ünitesini, motor bloğunun ölçülecek silindiri içerisine yerleştirilir ve ölçüm gerçekleştirilir.Bu işlem her silindir için ayrı ayrı yapılır ve ölçüm sonuçları alınır.Ölçüm sonuçlarında çıkan Ra, Rz, R3z, Rt, Rpk, Rvk gibi değerler yorumlanarak yüzeyin pürüzlülük kalitesi belirlenmiş olur.

Çatlak Test Kontrol:

Motorda veya kapakta ki kompresyon kaçağı arızasını tespit etmekte kullanılmaktadır. Kompresyon kaçağı tespit edilecek parça çatlak kontrol tezgahında 80 0 °C derece ısıtılıp basınç uygulaması ile çatlak tespit edilir.

Motor Revizyon Ünitesi:

Aşınmış bir motorun standartlara uymayan parçalarının (silindirler, pistonlar, krank mili vb) çeşitli talaşlı işlemler uygulanarak ve değiştirilerek tekrar ilk günkü gibi çalışır hale getirildiği ünitemiz.

Krank Taslama:

Motorun çalışma esnasında krank mili muyluları ile yataklar arasında milimetrenin yüzde biri kalınlığında yağ filmi oluşur. Yüzey pürüzlülük toleransları içinde olmayan bir krank milinde parçacıklar ve diğer atıklar krank miline takılır ve mikroskobik çatlakçıklar oluşturur. Bu olay yatakların aşınmasına yağ filminin bozulmasına ve motor ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır.

Firmamızda Krank Taşlama işlemleri için italyan "BERCO" marka krank taşlama tezgahları kullanılmaktadır.

Silindir Rektifiye:

Aşınarak toleranslarının dışına çıkmış motor blokları malzeme yapısı , sertlikleri ve motor üretici firma spesifikasyonları göz önüne alınarak orjinal ölçülerine göre rektifiye üretim hattımızda işlenmektedir.

Firmamızda Silindir Rektifiye için 2 Adet Rus üretimi;1 Adet Doğu Alman UMO firmasının tezgahları kullanılmaktadır.

Honlama:

Motorların ömrünü ve performansını belirleyen en önemli üretim prosesi honlamadır. Honlama makinelerimizde uygun kesme sıvısı ve taş seçimi yapolarak silindirlerde istenen yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmektedir.

Yüzey Pürüzlülük değerlerinin ölçümü için firmamızda kullanılan yüzey pürüzlülük ölçüm hizmet bölümüne bakabilirsiniz.

Firmamızda Honlama işlemleri için italyan "BERCO" marka honlama tezgahları kullanılmaktadır.

Ana yatak Bara:

Motor bloğunun ana kepleri arasında yatak sarma, hararet , vuruntulu calısma , krank kesme , blok kaynağı gibi nedenlerden oluşan eksenal kaçıklık , ovallik ve konikliklerin ortadan kaldırılması için yapılır.

Ana yatak bara işlemi için 1 adet Alman malı "Matra" tezgahı kullanılmaktadır.

Kol Yatak baralama:

Piston kollarındaki kol burçlarının piston pim ölçüsüne göre ve kol yatakalarının iç çap ölçülerini spesifikasyonlara göre talaş alma işlemi yapar.

Firmamızda Biyel Kol bara islemi için Italyan mali "Robbi" marka , Biyel Kol honlama islemi için "SUNNEN" marka tezgahlar kullanilmaktadir.

Silindir Kapak Revizyon Ünitesi:

Motorun düşük kompresyonda çalışması; sıkışmış, yanmış, kaçıran ya da sızdıran subaplar kompresyon kaçmasına neden olur. Zamanla çalışmaktan ve ısınmadan dolayı deformasyona uğramış subap ve subap yuvalarının taşlanarak veya yerine subap bagası çakılarak yenileme nmesi işlemine silindir kapak revizyonu denir.Motor performansını önemli ölçüde etkileyen silindir kapağının , arıza belirtileri oluştuğunda gerekli ölçü ve özelliklerde olması için bu revizyon işlemine tabi tutulması zaruridir.

Satih Taşlama:

Silindir kapak yüzeyleri ve motor kapak yüzeyleri , zamanla ısı deformasyonuna uğrayarak eğilmekte ve aşınmaktadır. Yüzey pürüzlük değerleri gözönüne alınarak firmamızda bulunan gerek Yüzey Taşlama gerekse Satıh Taşlama tezgahları ile işlem yapılmaktadır.

Firmamızda Satıh Taşlama işlemi için 1 adet Rus malı "OSH-400*38" tezgah kullanılmaktadır.

Yüzey Taşlama:

Silindir kapak yüzeyleri ve motor kapak yüzeyleri , zamanla ısı deformasyonuna uğrayarak eğilmekte ve aşınmaktadır. Yüzey pürüzlük değerleri gözönüne alınarak firmamızda bulunan gerek Yüzey Taşlama gerekse Satıh Taşlama tezgahları ile işlem yapılmaktadır.

Firmamızda Yüzey Taşlama işlemi için 1 adet Alman malı "Matra" tezgahı kullanılmaktadır.

Yüzey Planya:

Bozulmuş ve deforme olmuş yüzeyleri, aliminyum kaynak manikasında işleme tabi tutuldaktan sonra sorunsuzca yüzey planya makinası ile yüzey planya yapılır.

Firmamızda Yüzey planya işlemi için italyan malı Robbi yüzey planya tezgahı kullanılmaktadır.

Supap Yuva Taslama:

Motorun düşük kompresyonda çalışması; sıkışmış, yanmış, kaçıran ya da sızdıran subaplar kompresyon kaçmasına neden olur. Zamanla çalışmaktan ve ısınmadan dolayı deformasyona uğramış subap ve subap yuvalarının taşlanarak veya yerine subap bagası çakılarak yenileme yapma işlemidir.

Firmamızda Silindir Kapak Subap Yuva taşlama işlemi için PROVALVE 1000 tezgah kullanılmaktadır.

Supap Taşlama:

Deforme olmuş supapların yuva giriş kısımları ve uç kısımlarını taşlayarak ayna parlaklığına getirildiği işlemdir.

Firmamızda supap taşlama işlemi için 1 adet Müteks marka supap taşlama tezgahı bulunmaktadır.

Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Ünitesi:

Silindir yüzeyinde sekmanlar tarafından sıyrılan yağın tutulabilmesi için uygun sayıda , derinlikte ve dağılımda yağ cepleri bulunmalıdır Bu ölçümlerin yapılabilmesi ancak yüzey pürüzlük cihazı ile mümkündür.

Firmamızda Yüzey Pürüzlülük Ölçüm işlemi için MITUTIYO SJ-301 marka ölçüm aletleri kullanılmaktadır.

Ayrıca; Motor toplama ve İş İstasyonu, Servis ve Sevkiyat hizmetlerimiz arasındadır.